Vikten av att få misslyckas

Dare to Suck!

2020-02-04

I Kulturdelen hade de nyligen en artikel om Max Martin. Själva artikeln var en fin, lite djuplodande genomgång av Max imponerande karriär och hans väg till succé. Den hade bestått av mycket hårt jobb, känsla för detaljer, en del tur, och så klart; fenomenet Denniz Pop. Men det var något annat jag fastnade för; Max lyfter vikten av att få misslyckas. Eller kanske snarare att slippa bli hånad om man inte levererar direkt. Han nämner ett amerikanskt uttryck ”dare to suck” som beskriver precis det. Det är mycket svårt att få fram ett högfungerande team om medlemmarna sitter och håller på idéer av en eller annan anledning. Eller som Max säger i intervjun; ”efter åtta dåliga idéer, så kan det ju vara den nionde idéen som lyfter”. Amy Edmondson från Harvard Business School har skrivit mycket om det här ämnet, och hon kallar det psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet består av både tillit och respekt. Med de ingredienserna på plats fungerar vi som bäst. Enligt en Gallup-undersökning 2017 ansåg endast tre av tio medarbetare att deras åsikter räknades på jobbet. Tänk dig vilken effekt det får på motivation, välbefinnande och resursanvändning!

Som du säkert förstår finns fördelen med att låta alla känna sig lyssnade på utan att riskera att bli skrattade åt, inte bara i kreativa miljöer utan i alla situationer där någon typ av värdeförflyttning sker. Speciellt om man verkar i en kunskapsintensiv miljö där förnyelse och problemlösning är livsviktigt.

”The fearless organization is one in which interpersonal fear is minimized so that team and organizational performance can be maximized in a knowledge intensive world”

Amy C. Edmondson. The Fearless Organization

Vi på AVEQIA försöker så gott det går att låta alla bli hörda, ofta lyckas vi, vid andra tillfällen kanske mindre bra. Men huvudsaken är att förstå kraften det skapar. Både som kreativ innovationsgivande kraft framåt, men också för att få med alla och skapa den inkluderande arbetsplats vi vill ha. I vår vardag har vi ofta en del stress, vi jobbar med aktiv matlagning där kundens behov ofta måste mötas snabbt och med lite förhandsinformation. Kundens syfte med att komma till AVEQIA och laga mat är ofta är att skapa trygghet i sin arbetsgrupp. Lite ironiskt så inser jag mer och mer att även vi behöver jobba mer med den psykologiska tryggheten i vår egen organisation. Dare to suck helt enkelt!!

EPA – Enskilt – Par – Alla

Till sist en liten enkel metod för möten som vi använder i våra egna möten. Metoden är hämtad från boken Effektiva möten skriven av Antoni Lacinai; Heléne Arvidsson; Micke Darmell.

Metoden ser till att alla får tänka klart sin tanke och diskutera den i par för att sedan dela med gruppen. Att skapa förutsättningar för trygghet och att göra sin röst hörd helt enkelt. Använd den gärna i möten när ni står inför en utforskande fråga där lösningen inte är solklar. Bestäm svarstid på delmomenten i relation till hur tung frågan är, men begränsa den.

  1. Få alla deltagarna att skriva ner sina egna svar
  2. Låt dem diskutera två och två
  3. Låt paren presentera sina svar inför alla.

Läs mer här:

Tidig forsking i ämnet:
Schein, E.H. & Bennis, W.G. Personal and Organizational Change through Group Methods: The Laboratory Approach. Wiley, 1965.

Amy C. Edmonds senaste bok:

https://www.bokus.com/bok/9781119477242/the-fearless-organization/

Successful Google Team:
https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/

Rädsla påverkar hjärnan:

https://www.strategy-business.com/article/09306

Effektiva möten:

Antoni Lacinai; Heléne Arvidsson; Micke Darmell. Effektiva möten. BoD, 2018

AVEQIA klarar Breakit Impact Challenge!

AVEQIA Film: Låt maten smaka längre

Chambre Séparée på AVEQIA

Kick-off med matlagning

Aveqia

Aktiv Matlagning kvällstid